''EL CATALA ESCRIT 2 (C2)''
CARME VILA, LAURA HOMS

ISBN: 9788448947019 | 304 pages | 8 Mb


======================================================

Download Link: http://get-pdfs.com/download.php?group=libro&from=tribe.so&id=4665&lnk=MjAyMS0wNi0xNQ--

======================================================
EL CATALA ESCRIT 2 (C2) CARME VILA, LAURA HOMS
Publisher: BARCANOVAOverview
El català escrit 2, continuació natural d'El català escrit, és una eina indispensable per a adquirir definitivament els coneixements normatius de nivell superior, aclarir posibles vacil·lacions i corregir errors no detectats abans.
Hi trobareu:Els procediments que us permetran consolidar el nivel superior de català explicats de forma concisa i distribuïts en aquestes parts: aspectes formals; ortografia; morfología i sintaxi; lèxic i semàntica, i aspectes textuals.
La resolució dels dubtes més freqüents en aquest nivell.Activitats per a practicar els coneixements adquirits.

El solucionari de totes les activitats s'adreça a: Estudiants de batxillerat o adults que assisteixen a clases presencials, estudiants universitaris, llicenciats o graduats, funcionaris públics o opositors que es preparen de manera autodidàctica per a l'examen del nivell C2, qualsevol persona que vol aconseguir un nivell superior de català bé en l'àmbit professional, com ara periodistes o gestors de comunicació social, bé en l'àmbit personal.